កូនប្រសារក្មេង កន្ទ្រឹមបទចូលឆ្នាំថ្មី សុតតែពិរោះៗ , Kontrem khmer song new year 2018

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by
50 Views
កូនប្រសារក្មេង កន្ទ្រឹមបទចូលឆ្នាំថ្មី សុតតែពិរោះៗ , Kontrem khmer song new year 2018

០១ កូនប្រសាក្មេង លី អីវ៉ាធីណា
០២ ស្រីខេត្តចូលក្រុង អ៊ីរិន
០៣ ចង់មានសង្សា និច្ច នីតា អ៊ីរិន
០៤ ប្តីបីឆ្កួតបី Rum
០៥ ពួកម៉ាកអ្នកលេងម៉ូតូ ណាតូ
០៦ ចង់បានម៉េម៉ាយ ស្តុក គួម៉ា
០៧ ជួនពរឆ្នាំថ្មី Rum
០៨ រកអុសប្រទះសង្ក្រាន ពូឃ្លាំង
០៩ លង់ស្នេហ៏ក្រមុំឥសាន្ត នីកូ
១០ អ្នកស្រែអ្នកក្រុងក្លែមខុសគ្នា
----
សូមមេត្តាជួយ Subcribe ឆានែលផង...

Follow Me:
►Facebook : https://goo.gl/rj7Tbc
►Youtube : https://goo.gl/yE1DVF
►Google+ : https://goo.gl/eg98do

----
កន្ទ្រឹមឆ្នាំថ្មី 2017,
កន្ទ្រឹមឆ្នាំថ្មី 2018,
កន្ទ្រឹមឆ្នាំថ្មី 2019,
កន្ទ្រឹមខ្មែរ,
កន្ត្រឹមខ្មែរសុរិន,
កន្ទ្រឹមខ្មែរសុរិន្ទ,
កន្ទ្រឹម 2017,
កន្ទ្រឹម ២០១៧,
កន្ទ្រឹម ២០១៨,
កន្ទ្រឹម ខុង ឃុយ 2018,
កន្ទ្រឹម ចេន សាយចៃ 2018,
កន្ទ្រឹម ខេម 2018,
ខុង ឃុយ ft ចេន សាយចៃ,
កន្ទ្រឹម 2018,
កន្ទ្រឹម khmer 2017,
កន្ទ្រឹម khmer 2018,
Kontrem កន្ទ្រឹម,
Kontrem Surin,
Kontrem Sorin,
Kontrem New Song,
Kontrem song 2018,
Kontrem song 2019,
Khmer Khmer New Song,
Khmer Khmer Sorin New Song,
Khmer Khmer New Year Song Collection,
Khmer Khmer New Year Song Non Stop,
cambodian music 2018,
cambodian music videos,
cambodian music pop,
cambodian music dance,
cambodian music rap,
cambodian music playlist,
cambodian music 60s,
cambodian musical instruments,
cambodian music chords 2017,
cambodian music new year,
cambodian music,
cambodian music traditional,
cambodian vintage music archive,
best cambodian music,
beautiful cambodian music,
cambodian buddhist music,
cambodian music chord,
cambodian music cha cha,
cambodian music chords 2016,
cambodian music cover,
cambodian classical music,
cambodian christian music,
cambodian country music,
cambodian club music,
cambodian communist music,
cambodian music documentary,
cambodian music download,
cambodian traditional dance music,
cambodian music festival,
cambodian music festival 2015,
cambodian music festival 2016,
cambodian music festival 2014,
cambodian folk music,
cambodian flute music,
cambodian funeral music,
free cambodian music,
cambodian gospel music,
cambodian genocide music,
cambodian hip hop music,
happy cambodian music,
cambodian house music,
cambodian music instrumental,
cambodian music karaoke,
cambodian music khmer song,
cambodian music khmer,
cambodian love music,
cambodian music with lyrics,
learn cambodian music,
cambodian music mix,
cambodian music mp3,
cambodian music mp3 free download,
cambodian music modern,
cambodian meditation music,
new cambodian music,
cambodian music oldies,
cambodian music old,
cambodian old school music,
cambodian music please,
cambodian pop music 2016,
cambodian party music,
cambodian traditional music pinpeat,
popular cambodian music,
cambodian psychedelic music,
cambodian pop music 2015,
cambodian music romvong,
cambodian music remix,
cambodian rock music,
cambodian relaxing music,
cambodian royal music,
cambodian music song khmer,
sad cambodian music,
cambodian surf music,
cambodian soul music,
cambodian slow music,
cambodian sleep music,
cambodian trap music,
cambodian traditional music,
cambodian temple music,
cambodian traditional wedding music,
cambodian tribal music,
cambodian music video 2017,
cambodian music video 2016,
cambodian wedding music,
cambodian war music,
cambodian music youtube,
cambodian new year music,
cambodian music 1960s,
cambodian music 2017,
cambodian music 2016,
cambodian music 2015,
70s cambodian music,
80s cambodian music
Category
Best Country

Post your comment

Comments

Be the first to comment